Nabízené služby

Prováděné druhy ocenění

 • Oceňování nemovitostí dle cenových předpisů (zákon č.151/1997 Sb. a aktuální prováděcí vyhláška)
  Obvykle pro účely převodů nemovitostí na nové vlastníky (koupě, prodej, darování, směna a podobně) a také pro potřeby ocenění podle zvláštních předpisů.
 • Tržní oceňování nemovitostí (zjištění tržní, neboli obecné ceny nemovitosti)
  Obvykle pro účely úvěrového řízení u bank a hypotečních ústavů, pro účely dědického řízení pro převod nemovitostí nabytých dědictvím, pro soukromé potřeby např. při mimosoudním vyrovnání majetku, pro účely majetkoprávního vypořádání, při soudním vypořádání majetku, včetně zrušení společného jmění manželů pro rozvodové řízení, pro potřeby exekučního řízení, restitučního řízení apod.

Oceňované nemovitosti

Nabízím vypracování odhadu nemovitosti v následujících odvětvích.

 • oceňování rodinných domů, chat, chalup, garáží, bytů, nebytových prostor
 • oceňování průmyslových objektů a provozních areálů
 • oceňování rozestavěných objektů
 • oceňování veškerých druhů pozemků
 • oceňování lesů a trvalých porostů
 • oceňování rybníků a vodních ploch
 • oceňování věcných břemen
 • oceňování nepeněžitých vkladů dle Obchodního zákoníku
 • a dalších.

Banky

Pro následující banky pracuji jako pověřená osoba a oceňuji komerční nemovitosti, rezidenční nemovitosti (k individuálnímu bydlení či rekreaci) a zemědělskou půdu.

Název banky Nemovitosti, které mohu ocenit
Česká spořitelna, a.s. rezidenční a komerční nemovitosti a zemědělská půda
Hypotéční banka, a.s. rezidenční a komerční nemovitosti
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. rezidenční nemovitosti
Československá obchodní banka, a.s. rezidenční a komerční nemovitosti
Komerční banka, a.s. rezidenční a komerční nemovitosti
GE Money Bank, a.s. rezidenční a komerční nemovitosti a zemědělská půda
Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. rezidenční nemovitosti
Wüstenrot hypotéční banka, a.s. rezidenční nemovitosti
Raiffeisen Bank, a.s. rezidenční a komerční nemovitosti
Raifeisen Stavební spořitelna, a.s. rezidenční a komerční nemovitosti
Volksbank CZ, a.s. rezidenční nemovitosti
mBank, a.s. rezidenční nemovitosti
Oberbank AG rezidenční nemovitosti
Credoma, a.s. rezidenční nemovitosti